Circuit board and AI micro processor, Artificial intelligence of digital human. 3d render

Hvad er forskellen på ai og machine learning?

AI (Artificial Intelligence) er et bredt begreb, der dækker over mange forskellige teknologier og metoder, der sigter mod at lave computere, der kan udføre opgaver, som normalt kræver menneskelig intelligens. Dette kan f.eks. være at genkende ansigter på et billede, oversætte sprog, eller spille et computerspil mod mennesker.

Machine learning er en metode til AI, der gør det muligt for computere at lære uden at blive programmeret specifikt til hver enkelt opgave. I stedet for at give computeren en step-by-step vejledning til, hvordan den skal løse en opgave, giver man den en masse eksempler på, hvad der er den rigtige løsning, og så lærer computeren selv at genkende mønstre og løse opgaven. På denne måde kan machine learning-systemer blive bedre og bedre til en opgave over tid, uden at man behøver at programmere dem specifikt til denne opgave.

Machine learning-systemer fungerer ved at have adgang til en masse data og en algoritme, der kan finde mønstre i denne data. Algoritmen lærer ved at se på mange eksempler på, hvad der er den rigtige løsning på en given opgave, og derefter prøve at finde mønstre i dataen, der kan hjælpe den med at løse den samme opgave i fremtiden.

Der findes mange forskellige algoritmer til machine learning, og de kan alle løse forskellige typer af opgaver. Nogle algoritmer er bedre til at løse komplicerede opgaver med mange detaljer, mens andre er bedre til at løse simple opgaver hurtigt.

For at lære at løse en given opgave, skal et machine learning-system gennemgå en træningsfase, hvor algoritmen prøver at finde mønstre i dataen. Når træningsfasen er færdig, kan systemet tage nye data og bruge de mønstre, den har lært, til at løse opgaven.


Udgivet

i

,

af

Tags: